Orthodontistenpraktijk Bredeweg

Disclaimer


Vrijwaring

Aan de internetsite van Orthodontistenpraktijk Bredeweg is de uiterste zorg besteed. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch Orthodontistenpraktijk Bredeweg, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina's, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens. Alle ten behoeve van de internetsite van Orthodontistenpraktijk Bredeweg aangeboden informatie, etc. dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van Orthodontistenpraktijk Bredeweg pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie.

Copyright

Alle informatie in de internetsite van Orthodontistenpraktijk Bredeweg op www.orthobredeweg.nl is eigendom van Orthodontistenpraktijk Bredeweg, tenzij anders vermeld. Uitzondering geldt voor gebruikte lettertypes. Voor vermenigvuldiging en/of openbaar making van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de Orthodontistenpraktijk Bredeweg-internetsite door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van Orthodontistenpraktijk Bredeweg nodig.