Orthodontistenpraktijk Bredeweg

Standaard tarievenlijst

Hieronder volgen de meest voorkomende tarieven per 1 januari 2016.
Als de behandeling erg ingewikkeld is, kunnen wij afwijken van de standaard tarievenlijst. Bijvoorbeeld wanneer uw gebitssituatie voorkomt op de indicatieve lijst "Vergoeding Bijzondere Tandheelkunde". U wordt geinformeerd of dit voor u van toepassing is.

     
  Consultatie en diagnostiek  
F121A Eerste consult € 21,00
F122A Vervolgconsult € 21,00
F123A Controlebezoek € 13,19
F124A Second Opinion € 99,46
F125A* Maken gebitsmodellen € 16,14
F126A Beoordelen gebitsmodellen € 58,28
F155A Vervaardigen orthopantomogram € 28,35
F156A Beoordeling orthopantomogram € 16,62
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 17,76
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 49,58
     
  Preventieve mondzorg  
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie (per eenheid) € 12,39
     
  Orthodontie  
F411A* Plaatsen beugel categorie 1 € 108,88
F421A* Plaatsen beugel categorie 2 € 113,88
F431A* Plaatsen beugel categorie 3 € 131,32
F441A* Plaatsen beugel categorie 4 € 139,91
F451A* Plaatsen beugel categorie 5 € 331,00
F461A* Plaatsen beugel categorie 6 (vaste apparatuur in boven- en ondertandboog) € 538,44
F492A Verwijderen beugel categorie 5 of 6 per kaak € 90,68
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 € 27,56
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 27,56
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 € 27,56
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 € 27,56
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 € 31,50
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 € 39,38
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand € 27,56
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 27,56
F532A Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 31,50
F533A Nacontrole beugel categorie 6,9 € 39,38
     
  Diversen  
F612 Plaatsen intermaxilliaire correctieveren € 36,07
F811A* Reparatie of vervanging van beugel € 27,37
F812A* Herstel of vervanging van retentieapparatuur € 36,07
F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 36,07

* exclusief materiaal en/of techniekkosten.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden.
Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden (€ 20,50 per 15 minuten).

De tarieven voor het plaatsen, controle en verwijderen van de beugel zijn all-in, tenzij anders vermeld in bovenstaande lijst.

Bij het plaatsen van vaste apparatuur kan tussen 3 verschillende bracket types worden gekozen (metalen-, zelfligerende metalen- en keramische brackets). Hiervoor worden verschillende techniekkosten berekend. Voorafgaand aan de behandeling krijgt u van ons een gespecificeerde prijsopgave. Eventuele tussentijdse reparaties zijn in het controle tarief inbegrepen (mits er geen sprake is van onzorgvuldig gebruik van de beugel).

Op basis van zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in de praktijk, bijvoorbeeld behandeling bij schisis en bij een gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling) kan van de standaard prijslijst worden afgeweken.

De Nederlandse Zorgautoriteit verplicht de zorgaanbieder om de volgende tekst te vermelden: "Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektenkostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden". Orthodontistenpraktijk Bredeweg heeft in uw belang en om optimale orthodontische zorg te kunnen verlenen geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.